จดทะเบียน Domain Name
ตรวจสอบชื่อเพื่อจดโดเมน
www.
1. ใส่ชื่อโดเมน ไม่ต้องใส่ www เช่น easyitthai
2. เลือกประเภทโดเมน
3. คลิกปุ่มเช็คโดเมน
สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อ จดโดเมน ในราคา 380 บาท
  • แก้ไขรายละเอียดเจ้าของชื่อ โดเมน (Contact Information)
  • แก้ไข Nameserver
  • สร้าง Nameserver เช่น (ns.yourdomain.com)
ออบชั่นเสริม
  • Domian Forwarding + 25 บาท
  • Email Forwarding + 25 บาท
  • DNS Service + 25 บาท ในกรณีที่ท่านไม่มี DNS Server
เงื่อนไขการจดโดเมนสกุล .th