บริการของ Easyitthai.net ประกอบด้วย

 • Web Hosting
 • บริการให้เช่าพื้นที่บน server เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ทาง internet
 • Domain Name
 • บริการจดทะเบียน ย้าย และต่อ Domain Name
 • E-mail Hosting
 • ให้บริการรับส่งอีเมล์แบบไม่จำกัดจำนวน Accounts เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลเว็บไซต์ แต่ต้องการใช้อีเมล์ภายใต้โดเมนเนมของคุณ
 • Anti Spam & Anti Virus
 • บริการป้องกันสแปมและไวรัสชั้นเยี่ยม เมื่อท่าใช้บริการ Web Hosting หรือ Email Hosting ซึ่งสามารถป้องกันสแปมและไวรัสได้ถึง 99% ด้วย Antispam Gateway ของเรา
 • Trainning
 • ให้บริการ Tranning ระบบการปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office, Adobe
 • Advance
 • ในส่วนนี้ จะบริการในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ สร้างเว็บไซต์ ระบบจัดการ SMS จองโรงแรม