วิธีการชำระเงิน
 • เลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร:
  • บัญชีธนาคาร (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)
  • -ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด บัญชีออมทรัพย์
   -ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด บัญชีออมทรัพย์
   -ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด บัญชีออมทรัพย์
  • บัญชีธนาคาร (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา)
  • -ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด บัญชีออมทรัพย์
   -ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด บัญชีออมทรัพย์
   -ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด บัญชีออมทรัพย์
 • เลือกชำระผ่านระบบ PaySbuy ระบุที่อยู่อีเมล์ผู้รับ: admin@e_industry.com บวกค่าธรรมเนียม 4.5%
 • เลือกชำระผ่านระบบ PayPal ระบุที่อยู่อีเมล์ผู้รับ: admin@e_industry.com บวกค่าธรรมเนียม 3%+0.3 usd
 • ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม:
 • -สั่งจ่าย : บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด
  -นัดเวลารับเช็ค : จะมีพนักงานไปรับเช็คถึงที่ โทรนัดรับได้ที่ (xx)x xxx-xxxx
 • ชำระด้วยเงินสด: (9.00 น.- 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ):
 • - บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนน พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เบอร์โทร/แฟกซ์ : (66)2 913-2500-24 ต่อ 1526