กฎ ระเบียบ เงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ เป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " การให้บริการ " ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “easyitthai.net” กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " ผู้ใช้บริการ " และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " ค่าบริการ " โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก easyitthai.net หากมีข้อสงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ admin@easyitthai.net

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

easyitthai.net ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) บริการจดโดเมน (Domain) ดังนั้นผู้ใช้บริการยินยอมที่จะใช้บริการอย่างถูกต้อง และจะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ อันจะเกิดแก่เครื่องแม่ข่าย หรือระบบ ที่จะทำให้ระบบหรือผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ได้รับความเสียหาย

หาก easyitthai.net พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการโดย easyitthai.net ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้บริการ ทาง easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับ การให้บริการชั่วคราว และ/หรือหยุดการให้บริการ ในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบริการที่ easyitthai.net ให้บริการอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านสงสัยว่าการให้บริการแบบใดบ้าง ที่อาจจะถูกระงับการให้บริการ โดย easyitthai.net กรุณาสอบถามได้ที่ admin@easyitthai.net

easyitthai.net ไม่อนุญาตให้กระทำการเก็บ กระจาย แจก จ่าย ข้อมูลใด ๆ หรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ยาเสพติด อาวุธสงคราม ภาพและข้อมูลลามกอนาจาร และ/หรือการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าตัว และ/หรือบริษัทนั้น ๆ และไม่รับการให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย และ/หรือกฎหมายต่างประเทศก็ตาม

ข้อมูลและเนื้อหาที่ทาง easyitthai.net ไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่นั้น รวมไปถึงโปรแกรม กิจกรรม และความพยายามที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ที่จะสร้างความเสียหาย ให้กับระบบ เช่น การเจาะระบบ (Hack) การเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส โทรจัน การใช้ IRC Bots หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการก่อกวน และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น หรือการสร้างความเสียหายอื่นใด ให้กับระบบโดยรวม

easyitthai.net สนับสนุนความคิดเห็นอิสระ ทางอินเตอร์เน็ต และจะไม่ทำการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุผลเพียงเพราะความไม่เห็นด้วยกับความคิด ที่มีการทำเสนอ บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

easyitthai.net จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ในทางที่ละเมิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการ หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือละเมิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด

easyitthai.net ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง E-mail ปริมาณมาก ๆ (Mass Unsolicitied E-mailing) การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ๆ ในการก่อกวน ระบบอินเตอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

หน้า : 1 / 2 / 3 ถัดไป